Alienacja Rodzicielska

Wyemitowany w dniu 7.10.2021 program TVP3 Poznań “Medycyna i Ty”, w którym dyplomowani specjaliści z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie psychiatrii, psychologii klinicznej, psychoterapii i pedagogiki oraz członkowie Stowarzyszenia Nasze Dzieci Razem Przeciw Alienacji w Rodzinie – rodzice, którzy od lat wraz ze swoimi dziećmi doświadczają przemocy emocjonalnej i psychicznej przedstawiają problem przemocy Alienacji Rodzicielskiej i jej wpływu na zdrowie zarówno dziecka, jak i rodzica.

Alienacja rodzicielska to zjawisko, w którym jedno z rodziców będzie próbowało zniszczyć pozytywną relację dziecka z drugim rodzicem.
Alienacja rodzicielska jest formą emocjonalnego znęcania się, która ma szkodliwy wpływ na dzieci, ich relacje z obojgiem rodziców i ich samoocenę.
Ta forma przemocy emocjonalnej może być uznana za przemoc psychiczną, ponieważ może zniekształcać rzeczywistość i utrudniać dzieciom zrozumienie, kto mówi prawdę o ich rozstaniu.
Może również prowadzić do nieufności, wycofania się z kontaktu z jednym lub obojgiem rodziców, depresji i lęku.