Tag: alienatorka

Posted in Taktyki alienatorek / ów

Rozwód. Alienacja rodzicielska – Stracone dzieci. Poczucie winy…

Rozwód, alienacja rodzicielska i poczucie winy są bardzo trudnymi doÅ›wiadczeniami, które mogą mieć negatywne skutki dla wszystkich zaangażowanych osób, zwÅ‚aszcza dla dzieci. Stracone dzieci to…

Czytaj dalej... Rozwód. Alienacja rodzicielska – Stracone dzieci. Poczucie winy…
Posted in Taktyki alienatorek / ów

Konflikt rodziców. Kto zyska, a kto straci?

Konflikt pomiÄ™dzy rodzicami to zawsze trudna sytuacja, zarówno dla nich samych, jak i dla dzieci. Nie powinno siÄ™ myÅ›leć o tym, kto zyska, a kto…

Czytaj dalej... Konflikt rodziców. Kto zyska, a kto straci?
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Alienacja rodzicielska w polskim systemie prawa

Celem niniejszego artykuÅ‚u jest scharakteryzowanie instytucji alienacji rodzicielskiej, która w ostatnim czasie nabiera coraz wiÄ™kszego znaczenia w dyskursie spoÅ‚ecznym i prawniczym. Zjawisko to generalnie w systemie prawa…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska w polskim systemie prawa
Posted in Alienacja rodzicielska w art.

Rodzice często walczą o dzieci bez oglądania się na koszty, ofiary i ostateczny sens tej walki

Rozpad rodziny znanej dziecku w dotychczasowym wymiarze jest z pewnoÅ›cią trudnym wydarzeniem a jego konsekwencje obciążają wszystkich czÅ‚onków rodziny jeszcze dÅ‚ugo po opuszczeniu po raz…

Czytaj dalej... Rodzice często walczą o dzieci bez oglądania się na koszty, ofiary i ostateczny sens tej walki
Posted in Kodeks Cywilny

Alienacja Rodzicielska – a co na to Polskie prawo?

     Alienacja rodzicielska to sytuacja, w której dochodzi do zaburzeÅ„ w relacji pomiÄ™dzy dzieckiem a jednym z rodziców na skutek Å›wiadomych lub nieÅ›wiadomych postaw i…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska – a co na to Polskie prawo?
Posted in Alienacja rodzicielska na YOUTUBE

Sędzia Waldemar Żurek o ALIENACJI RODZICIELSKIEJ

SÄ™dzia Waldemar żurek odpowiada nam na pytanie na temat obecnego prawa rodzinnego oraz na temat alienacji rodzicielskiej w kontekÅ›cie sÅ‚ów które ostatnio padÅ‚y – niema…

Czytaj dalej... Sędzia Waldemar Żurek o ALIENACJI RODZICIELSKIEJ