Kategoria: Polecane

Posted in Akcje rodziców Polecane

Manifestacja pod Sądem Rodzinnym w Przemyślu

W dniu 26 października 2022 roku odbyÅ‚a siÄ™ kolejna manifestacja pod Sądem Rejonowym w PrzemyÅ›lu której organizatorem byÅ‚ Pan StanisÅ‚aw Milewski spoÅ‚ecznik i ojciec walczący…

Czytaj dalej... Manifestacja pod Sądem Rodzinnym w Przemyślu
Posted in Polecane Syndrom Dziecka alienowanego

O losie dziecka skłóconych rodziców

O losie dziecka skÅ‚óconych rodziców. SYNDROM ODOSOBNIENIA OD JEDNEGO Z RODZICÓW (SYNDROM ALIENACJI RODZICIELSKIEJ, PAS, SYNDROM GARDNERA).      SpoÅ‚eczeÅ„stwo polskie rozwija siÄ™. Niezależnie od wielu…

Czytaj dalej... O losie dziecka skłóconych rodziców
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej Polecane

Alienacja rodzicielska – forma przemocy, która niszczy psychikę dziecka

Dziecko potrzebuje obojga rodziców. Choć prawda ta jest obecnie lepiej znana niż kiedykolwiek wczeÅ›niej, sami rodzice czÄ™sto fundują swoim dzieciom emocjonalne traumy – poprzez utrudnianie…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska – forma przemocy, która niszczy psychikę dziecka
Posted in Petycje Polecane

PETYCJA o zatrzymanie pandemii alienacji rodzicielskiej!

PETYCJA o wznowienie prac legislacyjnych nad projektem ustawy – druk 63 – zatrzymanie PANDEMII ALIENACJI RODZICIELSKIEJ   DziaÅ‚ając na podstawie art. 2.1 Ustawy z dnia…

Czytaj dalej... PETYCJA o zatrzymanie pandemii alienacji rodzicielskiej!
Posted in Kodeks Cywilny Polecane

Udając się do sądu mamy prawo aby na sali rozpraw uczestniczyła publiczność

Osoba zaufania Każdy czÅ‚owiek dla swojego wÅ‚asnego dobra powinien znać i zadbać o swoje prawa, w szczególnoÅ›ci dotyczy to sytuacji kiedy udajemy siÄ™ do sądu,…

Czytaj dalej... Udając się do sądu mamy prawo aby na sali rozpraw uczestniczyła publiczność
Posted in Kodeks Cywilny Polecane

Piecza naprzemienna jako forma ochrony dobra dziecka w konflikcie okołorozwodowym

Joint-custody as a form of protection of the child’s wellbeing in the divorce conflict Abstrakt: Celem artykuÅ‚u jest przybliżenie zagadnienia pieczy naprzemiennej jako jednej z…

Czytaj dalej... Piecza naprzemienna jako forma ochrony dobra dziecka w konflikcie okołorozwodowym