Kategoria: Definicja Alienacji

Posted in Definicja Alienacji

Czym jest alienacja?

Alienacja (Å‚ac. alienatio – wyobcowanie), jest to stan psychiczny czÅ‚owieka, który przejawia siÄ™ poprzez proces stronienia i izolowania siÄ™ od innych ludzi oraz przedmiotów przez…

Czytaj dalej... Czym jest alienacja?