Kategoria: Syndrom Dziecka alienowanego

Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Dr. Craig Childress – Zaburzenia Osobowości i Zdezorganizowany Styl Przywiązania

ArtykuÅ‚ ten zawiera techniczną dyskusjÄ™ na temat zaburzeÅ„ przywiązania i skierowany jest do specjalistów zajmujących siÄ™ zdrowiem psychicznym, chociaż alienowani rodzice również mogą uznać tÄ™…

Czytaj dalej... Dr. Craig Childress – Zaburzenia Osobowości i Zdezorganizowany Styl Przywiązania
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Nie-zapomniane dziecko: Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej.

Opracowanie to przedstawia doÅ›wiadczenia osób dorosÅ‚ych, które w dzieciÅ„stwie doÅ›wiadczaÅ‚y alienacji rodzicielskiej. DziesiÄ™cioro dorosÅ‚ych dotkniÄ™tych alienacją jako dzieci uczestniczyÅ‚o w 60-90-minutowych częściowo ustrukturyzowanych wywiadach na…

Czytaj dalej... Nie-zapomniane dziecko: Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej.
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Alienacja Rodzicielska – patologiczne rozbicie dziecka.

Dzieci bardzo czÄ™sto nie są w stanie pogodzić dwóch sprzecznych myÅ›li. Z perspektywy psychologicznej, podziaÅ‚ jest absolutnie normalnym zjawiskiem rozwojowym. NiemowlÄ™ta na przykÅ‚ad wkraczając w…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska – patologiczne rozbicie dziecka.
Posted in Polecane Syndrom Dziecka alienowanego

O losie dziecka skłóconych rodziców

O losie dziecka skÅ‚óconych rodziców. SYNDROM ODOSOBNIENIA OD JEDNEGO Z RODZICÓW (SYNDROM ALIENACJI RODZICIELSKIEJ, PAS, SYNDROM GARDNERA).      SpoÅ‚eczeÅ„stwo polskie rozwija siÄ™. Niezależnie od wielu…

Czytaj dalej... O losie dziecka skłóconych rodziców
Posted in Polecane Syndrom Dziecka alienowanego

“Dziecko na wojnie (rozwodowej)” M. Rymaszewska

Od kiedy ponad dekadÄ™ temu podjęłam pracÄ™ jako psychoterapeutka w prywatnej poradni psychologicznej zderzyÅ‚am siÄ™ z nieznanym mi do tego czasu zagadnieniem sytuacji dziecka w…

Czytaj dalej... “Dziecko na wojnie (rozwodowej)” M. Rymaszewska
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej Polecane Syndrom Dziecka alienowanego

Zespół alienacji rodzicielskiej— co powinien wiedzieć profesjonalista

Termin Parental Alienation Syndrome (PAS) zostaÅ‚ wprowadzony w 1985 roku przez Gardnera. Nie byÅ‚ on pierwszym badaczem, który zwróciÅ‚ uwagÄ™ na problemy w relacjach miÄ™dzy…

Czytaj dalej... Zespół alienacji rodzicielskiej— co powinien wiedzieć profesjonalista