Tag: bicie

Posted in Akcje rodziców

Gniewasz się, że kocham tatę?

Gniewasz siÄ™, że kocham tatÄ™? – Fundacja Kocham CiÄ™ Tato Problem alienacji rodzicielskiej jest czÄ™sto pomijany a ojcowie pozostawieni sami sobie, bez wsparcia ani nawet…

Czytaj dalej... Gniewasz się, że kocham tatę?
Posted in Alienacja rodzicielska w TV

Szczyty Alienacji Rodzicielskiej w Pytaniu na Śniadanie

W programie na konkretnych przykÅ‚adach przybliżono widzom, na czym dokÅ‚adnie polega przemoc alienacji rodzicielskiej, jakie są jej postacie oraz jakie skutki w psychice dziecka ona…

Czytaj dalej... Szczyty Alienacji Rodzicielskiej w Pytaniu na Śniadanie
Posted in Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Alienacja rodzicielska. Art 207 kk i 24 kc cz. 3

PrzenieÅ›my siÄ™ teraz na obszar prawa cywilnego i koncepcji powództwa o naruszenie dóbr osobistych. Przez wiele lat sądy odmawiaÅ‚y uznania krzywdzenia psychicznego za naruszenie dóbr…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska. Art 207 kk i 24 kc cz. 3
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej

Alienacja rodzicielska – czyli przemoc okołorozwodowa

Jak zniszczyć matkÄ™ lub ojca naszego dziecka? Bo siÄ™ zawiedliÅ›my, bo związek siÄ™ rozpadÅ‚, bo zżera nas zÅ‚ość, od której… krok do nienawiÅ›ci… I krok…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska – czyli przemoc okołorozwodowa
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Alienacja rodzicielska – to także PRZEMOC

Alienacja rodzicielska to Å›wiadome dziaÅ‚anie rodzica, przy którym po rozstaniu pozostają dzieci (alienator), wobec rodzica, któremu sąd przyznaÅ‚ jedynie prawo do okresowego widywania siÄ™ z…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska – to także PRZEMOC
Posted in Taktyki alienatorek / ów

Dziecko krzywdzone fizycznie

Krzywdzenie dzieci wystÄ™puje w każdym kraju i dotyczy wszystkich grup spoÅ‚ecznych i kulturowych. O skali i ważnoÅ›ci tego problemu Å›wiadczy fakt, że Åšwiatowa Organizacja Zdrowia…

Czytaj dalej... Dziecko krzywdzone fizycznie