Tag: Rozprawa

Posted in Kodeks Cywilny

Alienacja Rodzicielska – a co na to Polskie prawo?

     Alienacja rodzicielska to sytuacja, w której dochodzi do zaburzeÅ„ w relacji pomiÄ™dzy dzieckiem a jednym z rodziców na skutek Å›wiadomych lub nieÅ›wiadomych postaw i…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska – a co na to Polskie prawo?
Posted in Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Zagubione Dobra Dziecka

Dla każdego pedagoga, którego misją jest wspieranie caÅ‚oÅ›ciowego rozwoju swoich podopiecznych, najistotniejsze jest dobro każdego dziecka. Dobrem dziecka jest stan umożliwiający peÅ‚ny, caÅ‚oÅ›ciowy, harmonijny, integralny…

Czytaj dalej... Zagubione Dobra Dziecka
Posted in Kodeks Cywilny Polecane

Udając się do sądu mamy prawo aby na sali rozpraw uczestniczyła publiczność

Osoba zaufania Każdy czÅ‚owiek dla swojego wÅ‚asnego dobra powinien znać i zadbać o swoje prawa, w szczególnoÅ›ci dotyczy to sytuacji kiedy udajemy siÄ™ do sądu,…

Czytaj dalej... Udając się do sądu mamy prawo aby na sali rozpraw uczestniczyła publiczność
Posted in Wzory Pism

Zabezpieczone: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych. Proszę wysłać e-mail do administracji celem podania hasła dostępu.

Brak zajawki, ponieważ wpis jest zabezpieczony hasłem.

Czytaj dalej... Zabezpieczone: Wzory pism procesowych w sprawach cywilnych. Proszę wysłać e-mail do administracji celem podania hasła dostępu.