Czym jest alienacja rodzicielska?

To m. in. takie zachowania jak:
– izolowanie i ograniczanie kontaktu dziecka z rodzicem,
– odcinanie drugiego rodzica od informacji dotyczących dziecka,
– deprecjonowanie i przedstawianie rodzica w złym świetle,
– pranie mózgu dziecka,
– wymazywanie drugiego rodzica z życia dziecka, niszczenie zdjęć i pamiątek,
– manipulowanie uczuciami, przekupywanie dziecka w celu zakłócenia relacji z drugim rodzicem,
– zakazywanie dziecku swobodnego mówienia i wyrażania miłości do drugiego rodzica,
– wikłanie dziecka w konflikt lojalnościowy, zmuszanie do wybrania jednego rodzica,
– zmuszanie dziecka do odrzucenia, nienawiści do drugiego rodzica,
– indukowanie dziecku strachu przed drugim rodzicem,
– wpajanie poczucia winy za miłość do drugiego rodzica, za potrzebę spędzania z nim czasu,

Jak walczyć z ALIENACJĄ RODZICIELSKĄ?
Należy wprowadzić do prawa rodzinnego PIECZĘ NAPRZEMIENNĄ jako priorytetowe rozwiązanie, gwarantujące dzieciom prawo do obojga rodziców po ich rozstaniu.

Należy również wprowadzić do prawa karnego surowe i nieuchronne kary dla sprawczyń i sprawców przemocy ALIENACJI RODZICIELSKIEJ.