Tag: międzynarodowy

Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Nie-zapomniane dziecko: Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej.

Opracowanie to przedstawia doÅ›wiadczenia osób dorosÅ‚ych, które w dzieciÅ„stwie doÅ›wiadczaÅ‚y alienacji rodzicielskiej. DziesiÄ™cioro dorosÅ‚ych dotkniÄ™tych alienacją jako dzieci uczestniczyÅ‚o w 60-90-minutowych częściowo ustrukturyzowanych wywiadach na…

Czytaj dalej... Nie-zapomniane dziecko: Doświadczenia dorosłych poddanych w dzieciństwie alienacji rodzicielskiej.
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Alienacja Rodzicielska – patologiczne rozbicie dziecka.

Dzieci bardzo czÄ™sto nie są w stanie pogodzić dwóch sprzecznych myÅ›li. Z perspektywy psychologicznej, podziaÅ‚ jest absolutnie normalnym zjawiskiem rozwojowym. NiemowlÄ™ta na przykÅ‚ad wkraczając w…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska – patologiczne rozbicie dziecka.
Posted in Alienacja rodzicielska w art. Polecane

Alienacja rodzicielska jest przemocą psychiczną wobec dziecka

ABSTAKT W artykule przeanalizowano aktualny stan badaÅ„ nad alienacją rodzicielską, który ujawnia, że alienacja jest znacznie bardziej rozpowszechnionym zjawiskiem i powoduje wiÄ™ksze szkody dla dzieci…

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska jest przemocą psychiczną wobec dziecka
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Prawo Dziecka do wypowiedzi

WedÅ‚ug artykuÅ‚u 13 Konwencji Praw Dziecka dziecko ma prawo do swobody wÅ‚asnej wypowiedzi. CzÄ™sto rodzice gdy chcemy coÅ› powiedzieć mówią do nas „dzieci i ryby…

Czytaj dalej... Prawo Dziecka do wypowiedzi
Posted in Akcje rodziców

Kochasz – nie alienuj. Alienujesz – nie kochasz.

Kochasz – nie alienuj. Alienujesz – nie kochasz 2-go października 2020 roku w ustanowionym przez ONZ MiÄ™dzynarodowym Dniu bez Przemocy czÅ‚onkowie Ruchu Nasze Dzieci –…

Czytaj dalej... Kochasz – nie alienuj. Alienujesz – nie kochasz.