Tag: alienacja rodzicielska 2021

Posted in Akcje rodziców

Gniewasz się, że kocham tatę?

Gniewasz siÄ™, że kocham tatÄ™? – Fundacja Kocham CiÄ™ Tato Problem alienacji rodzicielskiej jest czÄ™sto pomijany a ojcowie pozostawieni sami sobie, bez wsparcia ani nawet…

Czytaj dalej... Gniewasz się, że kocham tatę?
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej

Rola i znaczenie psychoterapii możliwości w sytuacji alienacji rodzicielskiej jako jeden z podstawowy elementów socjalizacji dziecka

W dobie wspóÅ‚czesnej cywilizacji alienacja rodzicielska staÅ‚a siÄ™ spoÅ‚ecznym problemem. OczywiÅ›cie owe uwarunkowania cywilizacyjne wiążą siÄ™ z rolą spoÅ‚eczną matki i ojca. Åšrodowisko wychowawcze jest…

Czytaj dalej... Rola i znaczenie psychoterapii możliwości w sytuacji alienacji rodzicielskiej jako jeden z podstawowy elementów socjalizacji dziecka
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej

„Wykluczony ojciec” – o instrumentalizacji prawa w walce rozwiedzionych rodziców o dziecko

Za drzwiami sali sądowej toczy siÄ™ sprawa o rozwód. Na korytarzu, na drewnianej  Å‚awce siedzi 15- letnia dziewczynka, w towarzystwie sąsiadki, która wraz z nią…

Czytaj dalej... „Wykluczony ojciec” – o instrumentalizacji prawa w walce rozwiedzionych rodziców o dziecko
Posted in Definicja alienacji rodzicielskiej

Alienacja Rodzicielska oraz mit konfliktu

Alienacja Rodzicielska oraz mit konfliktu Konflikt z definicji musi obejmować dwie lub wiÄ™cej stron (chyba, że mówimy o konflikcie wewnÄ™trznym). Dlatego, jeÅ›li alienacja rodzicielska jest…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska oraz mit konfliktu
Posted in Akcje rodziców

Miasteczko Protestu Szczyty Alienacji Rodzicielskiej

Organizator: Szczyty Alienacji Rodzicielskiej      Organizujemy kolejny protest pod Parlamentem, tym razem edycjÄ™ wrzeÅ›niową. Rozpoczynamy w poniedziaÅ‚ek 13 wrzeÅ›nia 2021 roku od godz. 10:00. Zgromadzenie…

Czytaj dalej... Miasteczko Protestu Szczyty Alienacji Rodzicielskiej
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Dr. Craig Childress – Zaburzenia Osobowości i Zdezorganizowany Styl Przywiązania

ArtykuÅ‚ ten zawiera techniczną dyskusjÄ™ na temat zaburzeÅ„ przywiązania i skierowany jest do specjalistów zajmujących siÄ™ zdrowiem psychicznym, chociaż alienowani rodzice również mogą uznać tÄ™…

Czytaj dalej... Dr. Craig Childress – Zaburzenia Osobowości i Zdezorganizowany Styl Przywiązania