Tag: urodzenia

Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej Polecane

Tworzenie planu odwiedzin dostosowanego do wieku i możliwości dziecka

PamiÄ™taj o tym, że potrzeby dziecka zmieniają siÄ™ w czasie, dobrze jest dostosować plan spotkaÅ„ z dzieckiem do jego wieku i rozwijających siÄ™ potrzeb. a)…

Czytaj dalej... Tworzenie planu odwiedzin dostosowanego do wieku i możliwości dziecka
Posted in Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy Polecane

Pełny i aktualny Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Kodeks rodzinny i opiekuÅ„czy Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. (KRO, KRiO) za darmo Prosimy o podpisanie List poparcia Druku Senackiego nr 63  …

Czytaj dalej... Pełny i aktualny Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Prawo Dziecka do wypowiedzi

WedÅ‚ug artykuÅ‚u 13 Konwencji Praw Dziecka dziecko ma prawo do swobody wÅ‚asnej wypowiedzi. CzÄ™sto rodzice gdy chcemy coÅ› powiedzieć mówią do nas „dzieci i ryby…

Czytaj dalej... Prawo Dziecka do wypowiedzi
Posted in Kodeks Rodzinny i Opiekuńczy

Prawo rodzinne i opiekuńcze

1. POJĘCIE PRAWA RODZINNEGO: – prawo rodzinne zajmuje siÄ™: – szeroko rozumianą rodziną , – stosunkami prawnymi jakie zachodzą w rodzinie zarówno: – majątkowymi jak…

Czytaj dalej... Prawo rodzinne i opiekuńcze
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?

Okres niemowlÄ™cy Dziecko w tym wieku uczy siÄ™ ufać innym. Osoba, która zaspokaja wszystkie potrze-by dziecka w tym okresie, staje siÄ™ jego „pierwotnym/pierwszoplanowym opiekunem”. Gdy…

Czytaj dalej... Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
Posted in Polecane

Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin

Informacja analityczna o przebiegu procesów demograficznych w ostatnich latach oraz sytuacji demograficznej w 2018 r. (zmiany w liczbie i struktura ludnoÅ›ci, ogólne informacje o urodzeniach,…

Czytaj dalej... Sytuacja demograficzna Polski do 2018 roku. Tworzenie i rozpad rodzin