Tworzenie planu odwiedzin dostosowanego do wieku i możliwości dziecka

Pamiętaj o tym, że potrzeby dziecka zmieniają się w czasie, dobrze jest dostosować plan spotkań z dzieckiem do jego wieku i rozwijających się potrzeb.

a) Dzieci poniżej trzech lat:

Dziecko może mieć więcej niż jednego pierwotnego opiekuna, ważne jest jednak, aby stale odpowiadali na jego potrzeby, by mogło w dłuższym czasie na nich polegać. Więź emocjonalna dziecka i jego pierwotnego opiekuna decyduje o późniejszym emocjonalnym stabilnym rozwoju dziecka (więź emocjonalna decyduje o tym, w jaki sposób dziecko będzie nawiązywać swoje relacje, zwłaszcza intymne, z innymi).

Dzieci poniżej trzech lat są w okresie tworzenia więzi,potrzebna jest im opieka obojga rodziców oraz  nieprzedłużające  się separacje.

b) Dzieci w wieku 3-5 lat

• Po przejściu rozwojowej fazy tworzenia więzi emocjonalnej możliwa jest większa elastyczność w kontaktach z dzieckiem, dłuższe rozłąki. Dziecko poniżej pięciu lat potrzebuje regularnego kontaktu z obojgiem rodziców ze względu na słabo rozwinięte poczucie czasu (tu może pomóc wyraźny kalendarz, plan spotkań w domach obojga rodziców).

c) Dzieci w wieku 6-12są zazwyczaj najbardziej elastyczne

• Jeżeli wymyślony przez rodziców plan odwiedzin jest wykonalny dla rodziców, będzie też wykonalny dla dziecka. Odpowiednio do wieku dzieci powinny mieć możliwość wyrażania swoich preferencji w spędzaniu czasu z rodzicami.

d) Dzieci w wieku powyżej 13 lat

• Zaleca się mniej zmian i dłuższe okresy czasu z każdym z rodziców.

 

źródło: Fundacja Partners Polska

Grafika: pixabay