Tag: autoagresja

Posted in Alienacja rodzicielska w art. Polecane

Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców

Rozstanie rodziców to bardzo trudny moment. Trzeba zrobić wszystko, by do niego nie doszÅ‚o, ponieważ rodzina to najlepsze Å›rodowisko wychowania dziecka. Jednak są sytuacje, w…

Czytaj dalej... Dziecko w centrum w sytuacji rozstania rodziców
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Alienacja rodzicielska to PRZEMOC

Rozstanie rodziców, to czÄ™sto powód do manipulacji dzieckiem, alienacji i negatywnego nastawiania do drugiego rodzica. Rzadko jest tak, że rodzic wciąga dziecko w konflikt nieÅ›wiadomie….

Czytaj dalej... Alienacja rodzicielska to PRZEMOC
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Choroba sieroca

CHOROBA SIEROCA – wystÄ™pujący u dziecka zespóÅ‚ zaburzeÅ„ i opóźnieÅ„ w rozwoju fizycznym, ruchowym i psychicznym spowodowany dÅ‚ugotrwaÅ‚Ä… rozÅ‚Ä…ką z osobami bliskimi (rodzicami ,matką). Jest…

Czytaj dalej... Choroba sieroca
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?

Okres niemowlÄ™cy Dziecko w tym wieku uczy siÄ™ ufać innym. Osoba, która zaspokaja wszystkie potrze-by dziecka w tym okresie, staje siÄ™ jego „pierwotnym/pierwszoplanowym opiekunem”. Gdy…

Czytaj dalej... Jak dzieci reagują na rozstanie rodziców?
Posted in Konsekwencje alienacji rodzicielskiej

Sytuacja psychologiczna dziecka rozstających się rodziców

Dziecko, które przeżywa rozstanie (rozwód) swoich rodziców,znajduje siÄ™ w podwójnie trudnej sytuacji. Z jednej strony doÅ›wiadcza opuszczenia przez mamÄ™ lub tatÄ™, który wycofuje siÄ™ z…

Czytaj dalej... Sytuacja psychologiczna dziecka rozstających się rodziców