Dr. Craig Childress – Zaburzenia Osobowości i Zdezorganizowany Styl Przywiązania

Artykuł ten zawiera techniczną dyskusję na temat zaburzeń przywiązania i skierowany jest do specjalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym, chociaż alienowani rodzice również mogą uznać tę dyskusję za pouczającą.
Prawdopodobne style przywiązania członków rodziny w „alienacji rodzicielskiej” opartej na przywiązaniu to:
Rodzic w stylu narcystycznym: Zdezorganizowany (nierozwiązana trauma) z wydźwiękiem lękowo- unikającym
Rodzic w stylu borderline: zdezorganizowany (nierozwiązany uraz) z wydźwiękiem lękowo-ambiwalentnym
Alienowany rodzic: zmienny, najprawdopodobniej bezpieczny
Dziecko: lękowo-ambiwalentny (zaabsorbowany) z rodzicem narcystycznym/borderline; bezpieczne z alienowanym rodzicem (tłumione)
Osobowości narcystyczne i borderline mają w systemie przywiązania tą samą podstawową
dynamikę. System przywiązania kształtuje w relacji oczekiwania wobec siebie i innych.
Zarówno w przypadku organizacji osobowości narcystycznej, jak i organizacji osobowości
borderline, oczekiwania są jak poniższe:
Ja w relacji: “Jestem nieodpowiedni”.
Partner w relacji: Z powodu mojego niedostosowania, zostanę odrzucony/porzucony przez partnera.
Różnica między osobowościami narcystycznymi a osobowościami borderline polega jedynie na
tym, w jaki sposób manifestowane są owe przekonania.

autor: Dr. Craig Childress

grafika: pixabay

Dowiesz się więcej pobierając załącznik poniżej.

Załączniki