W 2021 roku Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej przypada na 25 kwietnia (niedziela).

Dzień Świadomości Alienacji Rodzicielskiej należy do nieformalnych, międzynarodowych świąt, który został zapoczątkowany w 2006 roku przez
kanadyjską organizację Parental Alienation Awareness Organization (PAAO).

Pierwsze obchody święta upamiętniały dzień urodzin (28 marca) byłego męża inicjatorki wydarzenia, Sarvy Emo. Potem jednak przeniesiono datę Dnia Świadomości Alienacji Rodzicielskiej. 25 kwietnia 1945 miała miejsce premierowa sesja Organizacji Narodów Zjednoczonych, zaś 25 kwietnia 1792 roku po raz pierwszy zaśpiewano Marsyliankę.

W Polsce święto obchodzone jest od 2008 roku, a od 2009 patronat nad obchodami objął Rzecznik Praw Dziecka.

W tym dniu na całym świecie organizowane są spotkania, konkursy, sympozja naukowe oraz demonstracje.  Walczą ze zjawiskiem wyalienowania jednego z rodziców z opieki nad dzieckiem. W Polsce działa kampania społeczna Rzecznika Praw Dziecka pod nazwą „Jestem mamy i taty”.  Porusza problematykę ograniczania kontaktów dziecka z rodzicami.

W 2008 roku powstał Komitet Przestrogi przez Oddzieleniem Rodzica. Komitet dąży do uświadomienia społeczeństwa o negatywnych skutkach alienacji któregoś z rodziców. Komitet jest także organizatorem i współorganizatorem akcji społecznych. Takie jak „Wyalienowani rodzice czytają dzieciom” lub „Wyalienowani rodzice pomagają dzieciom w nauce”.

Czym jest alienacja rodzicielska? To zespół świadomych bądź nieświadomych zachowań, które dążą do zaburzenia relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem. Należy wiedzieć, że alienacja rodzicielska jest przemocą emocjonalną wobec dziecka i rodzica. Negatywne skutki odseparowania dziecka od rodzica dotykają przede wszystkim sfery psychicznej i emocjonalnej oraz przyczyniają się do pojawienia zaburzeń emocjonalnych, rozwojowych nie tylko w okresie dzieciństwa, ale również w całym dorosłym życiu dziecka.

Nie jest dokładnie poznana skala występowania problemu ( alienacji rodzicielskiej ). Nie istnieją określone regulacje prawne zwalczające ten proceder, a często rodzice oraz dzieci potrzebują szczególnej opieki państwa.