Muzyczne NIE dla alienacji rodzicielskiej

W ostatnim czasie wiele mówi się o dyskryminacji różnych grup społecznych, nierówności, czy przemocy domowej. Podejmowane są prace legislacyjne. Rzadko natomiast w sferze publicznej pojawia się dramatyczny problem jakim jest alienacja rodzicielska. W nietypowej, bo muzycznej formie, zwraca na niego uwagę grupa ciechanowskich muzyków.

Połączyli wspólne pasje w celu pomocy dzieciom dotkniętym alienacją rodzicielską i nagrali teledysk do piosenki pt. „Bezsilność zabija” (jest dostępny w serwisie YouTube). Słowa są zaczerpnięte z wiersza autorstwa Małgorzaty Zembrzuskiej, która wystąpiła też jako wokalistka. Gitarą i aranżacją dźwięku zajął się Dariusz Puchalski, a aranżacją teledysku i klawiszami oraz nagraniem Jarosław Aftyka.

Czym jest alienacja rodzicielska? Według definicji podawanej przez Fundację ITAKA to „zespół świadomych, bądź nieświadomych zachowań wywołujących zaburzenia w relacji pomiędzy dzieckiem a drugim rodzicem na skutek niewłaściwych postaw jednego lub obojga głównych opiekunów, najbliższego otoczenia dziecka i funkcjonowania prawa rodzinnego i jego instytucji w sytuacji rozchodzenia się rodziców. Istotą alienacji rodzicielskiej jest utworzenie dwóch światów – dobrego i złego. Pierwszy jest światem rodzica preferowanego – całkowicie dobry i idealizowany, drugi jest światem rodzica izolowanego od dziecka – światem złym”.

Do alienacji rodzicielskiej dochodzi wtedy, kiedy rodzic sprawujący realną opiekę po rozstaniu (np. wskutek wyprowadzenia się z domu z dzieckiem, uprowadzenia dziecka, czy też wskutek orzeczenia sądowego) oraz jego środowisko zaczynają prowadzić systematyczną indoktrynację wobec dziecka, połączoną z przemocą psychiczną, mającą na celu wymóc niechęć, pogardę a nawet nienawiść do drugiego rodzica i jego bliskich (np. babci czy dziadka dziecka).

Więcej w najbliższym wydaniu PULSU – 11 sierpnia.

Gratulujemy pomysłu i wykonania, a Czytelników zachęcamy do obejrzenia teledysku w serwisie YouTube:

źródło: pulsciechanowa.pl