Realizowanie kontaktów z dziećmi w kontekście wykonywania władzy rodzicielskiej

W niniejszym artykule zebrano dorobek naukowy pedagogów, psychologów oraz socjologów w celu zdefiniowania pojęcia rodziny jako środowiska, w którym wzrasta dziecko, z zaakcentowaniem alternatywnych jej form, a także pojęcia kryzysu rodziny.

Szczególną uwagę poświęcono opisowi potrzeb dziecka, postaw rodzicielskich oraz więzi łączących członków rodziny. Oddano się również rozważaniom nad prawnym aspektem wykonywania władzy rodzicielskiej.

autor: Katarzyna Kwaśniewska

grafika: pixabay

 

Całośc opracowania w załączeniu do pobrania w PDF

Załączniki