“Niszczenie przez Zabezpieczenie” z 2017 roku

Dokument “Niszczenie przez Zabezpieczenie” z 2017 roku analizuje zjawisko kryzysu rodzinnego w Polsce, szczególnie w kontekście rozwodów i separacji. Autor opisuje, jak działania sądowe oraz procedury związane z zabezpieczaniem roszczeń alimentacyjnych mogą wpływać na destabilizację rodzin oraz alienację rodzicielską.

Kluczowe Tematy i Wnioski:

 1. Kryzys Demograficzno-Patriotyczny i Wady Systemu Prawnego
  • Dokument zwraca uwagę na demograficzne i społeczne konsekwencje obecnych praktyk prawnych.
  • Opisuje, jak brak odpowiednich mechanizmów prawnych przyczynia się do rozpadu rodzin oraz wpływa negatywnie na dobrostan dzieci.
 2. Mechanizmy Wykorzystywane przez Strony Konfliktu
  • Przedstawiono strategie wykorzystywane przez jednego z małżonków (nazwanego “Wychodzącym”) w celu uzyskania przewagi w trakcie rozwodu.
  • “Wychodzący” często wdraża separację gospodarstwa domowego, izolację dzieci od drugiego małżonka (“Miksowanego”), oraz prowokuje konflikty w celu uzyskania niebieskiej karty czy fałszywych oskarżeń o znęcanie się.
 3. Procedury Sądowe i Zabezpieczenia Alimentacyjne
  • Analizowane są metody, jakimi sądy zabezpieczają roszczenia alimentacyjne, często uniemożliwiając “Miksowanemu” bezpośrednie zaspokajanie potrzeb dzieci.
  • Sądy mogą uznać, że dobrowolne zaspokajanie potrzeb dzieci przez jednego rodzica nie wyklucza potrzeby formalnego zabezpieczenia alimentów, co prowadzi do sytuacji, gdzie środki przeznaczone na dzieci są kontrolowane przez “Wychodzącego”.
 4. Rola Opinii Biegłych
  • Kluczowym elementem w sprawach rodzinnych są opinie biegłych, które często decydują o miejscu zamieszkania dzieci oraz kontaktach z rodzicami.
  • W dokumencie krytykowane są procedury, które pozwalają na znaczne opóźnienia w wydawaniu opinii oraz braki w ich transparentności i metodologii.
 5. Alienacja Rodzicielska i Przemoc Ekonomiczna
  • Autor wskazuje na zjawisko alienacji rodzicielskiej, gdzie “Wychodzący” systematycznie izoluje dzieci od “Miksowanego”.
  • Przemoc ekonomiczna przejawia się w kontrolowaniu przez jednego z rodziców środków finansowych przeznaczonych na dzieci, co jest dodatkowym narzędziem manipulacji.
 6. Wnioski i Rekomendacje
  • Dokument kończy się wezwaniem do reformy systemu prawnego w zakresie spraw rodzinnych, szczególnie pod kątem wprowadzenia opieki naprzemiennej jako standardu.
  • Autor podkreśla potrzebę bardziej zrównoważonego podejścia sądów, które powinno brać pod uwagę dobrostan dzieci oraz równouprawnienie rodziców.

Podsumowanie

Dokument “Niszczenie przez Zabezpieczenie” dostarcza głębokiej analizy problemów związanych z obecnym systemem prawnym w Polsce w kontekście rozwodów i separacji. Wskazuje na liczne nadużycia i niesprawiedliwości, które wpływają na destabilizację rodzin oraz dobro dzieci. Autor apeluje o wprowadzenie zmian legislacyjnych, które zrównoważą prawa rodziców i będą lepiej chronić interesy dzieci.

Załączniki