Manifestacja pod Sądem Rodzinnym w Przemyślu

W dniu 26 października 2022 roku odbyła się kolejna manifestacja pod Sądem Rejonowym w Przemyślu której organizatorem był Pan Stanisław Milewski społecznik i ojciec walczący o swoje dzieci z bezprawiem. Przyjechał do Przemyśla by upamiętnić śmierć Aleksandra Batyckiego który to 29 kwietnia 2022 roku nad ranem, dotknięty przemocą Alienacji rodzicielskiej, a także niewłaściwym funkcjonowaniem Sądu Przemyskiego i wydawanych postanowień właśnie pod tym Sądem w ramach protestu, popełnił samobójstwo, dokonując samospalenia w swoim samochodzie.

Manifestujący protestowali głównie z powodu wykluczenia taty z życia dziecka jakiemu dopuszcza się Sąd, bezsilności ojców w nierównej walce o prawa do wychowywania dzieci w Polskich Sądach oraz za respektowaniem praw dziecka do obojga rodziców. Protestujący chcieli spotkać się z Prezesem Sądu Rejonowego w Przemyślu aby dowiedzieć się czy w sprawie Aleksandra Batyckiego zostały podjęte jakieś czynności wyjaśniające tą sprawę, czy Pan Prezes zlecił zbadanie okoliczności zdarzenia i czy to nadzoruje, czy zostało zlecone zbadanie motywów zdarzenia, czy Pan Prezes dopatrzył się nieprawidłowości w postępowaniach dotyczących Pana Batyckiego, czy zostały wyciągnięte w związku z tym zdarzeniem jakiekolwiek wnioski i czy zostały przedsięwzięte jakieś działania aby temu zapobiegać, i najbardziej istotne pytanie czy Prezes Sądu w Przemyślu bada również jedną z decydujących okoliczności (motywów) działań ojca, jaką jest „”niepoprawna” praca tutejszego Sądu w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

 

Manifestujący, byli to przyjaciele Aleksandra Batyckiego, głównie ojcowie, którzy znaleźli się w podobnej sytuacji, kiedy to z reguły po rozwodach mają problemy ze spotykaniem się ze swoimi dziećmi. A także dziadkowie i najbliższa rodzina rodzica alienowanego, od której alienowane dzieci są odizolowane i nie mają z nimi kontaktu. Utrudnienia te są spowodowane przeważnie złymi postanowieniami Sądu, utrudnieniami przez drugiego rodzica, przeważnie matki dzieci, bo to one w 97 procentach są pierwszoplanowymi opiekunami dzieci i to przy nich Sąd postanowieniem zabezpiecza pobyt dzieci.

Sad wydając postanowienie, które zabezpieczało mu spotkania z córką nie daje gwarancji, że takowe się odbędą. Taka sytuacja była właśnie u Pana Aleksandra, pomimo postanowienia Sądu zabezpieczającego mu spotkania z córką oraz ugody nie dochodziły one jednak do skutku, jak wiemy z relacji protestujących matka dziecka twierdziła, iż córka nie chce się z nim spotykać. Pan Aleksander próbował sięgać po pomoc do Sądu wnioskując o pomoc w realizacji postanowienia, aby móc się spotykać z córką. Lecz spotykał się tylko z oporem w tej kwestii ze strony instytucji, które powinny pomóc, lecz nie zrobiły tego i przyczyniły się zatem do jego śmierci. Jak twierdzą manifestujący Sąd miał możliwość, aby zapobiec śmierci Pana Aleksandra jak i wielu innych ojców, którzy odebrali sobie życie w takich sytuacjach. Sąd mógł wpłynąć na matkę stosownym postanowieniem, aby dziecko widywało drugiego rodzica, jeśli to by nie pomogło, to Sąd powinien ukarać matkę wysoką karą, aby zastanowiła się czy dobrze robi utrudniając te spotkania, jeśli i to by nie pomogło należałoby rozważyć zmianę miejsca pobytu dziecka, bo dopuszczanie się alienacji rodzicielskiej jest znęcaniem się psychicznym i emocjonalnym nad dzieckiem, a przed tym trzeba chronić dzieci. Jednak Sądy w naszym prawie przyzwalają (nagradzają) matkom na takie postępowanie i nikt nie zważa na dobro dziecka i jego zdrowie psychiczne. Nie można twierdzić, że dziecko „nie chce widywać się z rodzicem”, dziecko chce się widywać, lecz gdy rodzic alienujący będzie manipulował dzieckiem i będzie przedstawiany w złym świetle, wmawiał mu, że drugi rodzic go nie kocha albo że „mama będzie smutna, gdy pojedziesz do taty” to w dziecku wywiązuje się konflikt lojalnościowy i będzie się bać sprzeciwić mamie, i pomimo tego, iż bardzo kocha tatę i chce się z nim zobaczyć nie zrobi tego, bo mama tego nie chce.

W manifestacji uczestniczył także prezes Stowarzyszenia Z podniesioną głową, Piotr Nastałek który apelował, aby prokuratura krajowa zajęła się sprawą śmierci Aleksandra Batyckiego i aby osoby, które zaniedbały swoje obowiązki i poprzez swoje zaniechanie lub działania doprowadziły do targnięcia się na własne życie ojca dziecka poniosły za to odpowiedzialność. Prezes Stowarzyszenia zadeklarował, że będzie monitorował sytuację.
Uczestnikiem manifestacji był min Mariusz Repecki ( Przemyślanin ), który pomimo postanowienia Sądu które daje mu możliwość praktycznie naprzemiennej opieki nad 12 letnią córką, w ogóle nie widuje dziecka. Matka ich córki notorycznie uniemożliwia córce i byłemu mężowi spotkania, twierdząc również jak była żona śp. Aleksandra, że córka nie chce się z nim widzieć. Pan Mariusz ma pretensje do Sądu w Przemyślu, w szczególności do kuratorów ustanawianych przez Sąd do nadzoru nad podopiecznymi, że nikt nie robi niczego od 6 lat aby była żona stosowała się do postanowienia. Z każdym kolejnym miesiącem jego więź z dzieckiem coraz bardziej zanika, jeśli już nie zanikła całkowicie. Kto poniesie odpowiedzialność za zerwanie tej więzi, pyta Pan Mariusz, kuratorzy? , a było ich już kilku nie zrobili nic aby dziecko widywało się z ojcem, opinie pisane przez nich nie wnoszą niczego do sprawy, nie ma tam wzmianki że matka celowo Alienuje dziecko od taty, czym znęca się nad dzieckiem psychicznie i emocjonalnie. Sprawy Pana Mariusza trwają już siedem lat, sam zainteresowany zastanawia się, jak długo jeszcze, aż córka będzie dorosła i sama odezwie się do ojca, pan Mariusz obawia się o zdrowie psychiczne dziecka w przyszłości i boi się, że córka będzie tak zmanipulowana, że nie odzyska z nią kontaktu i już nic mu nie wróci tych straconych najpiękniejszych lat z dzieckiem.

Protestujący podkreślali i nawiązywali do projektu Ustawy jaki został złożony do Sejmu „Druk 63”, który zapewnia dziecku dostępność oboje rodziców. Mówi on o „Opiece naprzemiennej”, która byłaby idealnym rozwiązaniem w sprawach około rozwodowych. Według protestujących, gdyby Sąd stosował zabezpieczenie w postaci opieki naprzemiennej, sprawy Sądowe nie toczyłyby się latami, nie byłoby konfliktów między rodzicami, a co najważniejsze dzieci miałyby oboje rodziców.

Jednak protestujący z doświadczenia wiedzą, że Sądom nie zależy na dobru dziecka i nie chcą wydawać postanowień o opiece równoważnej, ponieważ mają z tego ogromne dochody, szczególnie od ojców dzieci którzy są zobowiązani w całości do pokrywania kosztów Sądowych. Jak twierdzą manifestujący, Sądy, kuratorzy, adwokaci sami generują konflikty między rodzicami, aby przedłużać sprawy, z których mają stałe źródło dochodów.
Protestujący zapowiadają dalsze protesty w sprawie wyjaśnienia śmierci kolegi, ale również w walce o dobro dzieci i równoważną opiekę nad nimi.