Alienacja rodzicielska w polskim systemie prawa

Celem niniejszego artykułu jest scharakteryzowanie instytucji alienacji rodzicielskiej, która w ostatnim czasie nabiera coraz większego znaczenia w dyskursie społecznym i prawniczym.
Zjawisko to generalnie w systemie prawa polskiego jest uregulowane szczątkowo.
Pojawiają się pytania o penalizację zachowania przejawiającego się przeciwdziałaniem realizacji kontaktów czy sprawowaniu pieczy naprzemiennej.
Biorąc pod uwagę postulat integracji wewnętrznej prawoznawstwa, należy do przedmiotowej problematyki zastosować podejście holistyczne.

Słów kilka o zespole (syndromie) alienacji rodzicielskiej (Parential Alienation Syndrome – PAS)

Całość materiału w załączniku.

 

autor: Joanna Helios
Uniwersytet Wrocławski, Polska
joanna.helios@uwr.edu.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000–0003–3571–1665

autor: Wioletta Jedlecka
Uniwersytet Wrocławski, Polska
wioletta.jedlecka@uwr.edu.pl
ORCID ID https://orcid.org/0000–0002–0542–9303

grafika: pixabay

Załączniki