Manipulacja dzieckiem, a chore prawo w Polsce.

Alienacja rodzicielska to złożone i delikatne zagadnienie, które dotyka wielu rodzin na całym świecie. Polega ona na celowym ograniczaniu lub uniemożliwianiu kontaktów dziecka z drugim rodzicem, co ma na celu wywołanie emocjonalnego oddalenia i alienacji między nimi. To poważne zjawisko może mieć długotrwałe negatywne skutki dla dzieci i całej rodziny. W Polsce, prawo w dużej mierze uregulowane jest w Kodeksie Rodzinnym z 1964 roku.

Artykuł 207 Kodeksu Karnego oznacza to, że osoba, która świadomie i celowo utrudnia kontakt dziecka z drugim rodzicem, może zostać postawiona przed sądem i skazana na karę pozbawienia wolności, która może wynosić do pięciu lat choć jest to martwy artykuł. Celem tego przepisu jest ochrona dobra dziecka oraz zapewnienie mu zdrowego rozwoju emocjonalnego i prawidłowych więzi z obydwoma rodzicami.

W przypadkach alienacji rodzicielskiej, rodzic, który ogranicza kontakty drugiemu rodzicowi, może stosować różne metody manipulacji, zastraszania lub innych działań mających na celu zniszczenie relacji dziecka z drugim rodzicem. Oto kilka przykładów, jak rodzic może ograniczać kontakty drugiego rodzica:

1. Zakaz kontaktu: Rodzic, u którym dziecko przebywa na co dzień, może narzucić zakaz kontaktu lub utrudniać możliwość spotkania dziecka z drugim rodzicem. Może to obejmować odmowę wydania dziecka na umówione spotkanie, zmienianie planów w ostatniej chwili lub tworzenie przeszkód logistycznych, uniemożliwiających realizację kontaktu.

2. Sabotaż komunikacji: Rodzic może systematycznie utrudniać komunikację między dzieckiem a drugim rodzicem. Może ignorować w wiadomości, nie odbierać telefonów lub zakłócać rozmowy, co prowadzi do izolacji emocjonalnej dziecka i uniemożliwia nawiązanie zdrowej więzi.

3. Deprecjonowanie drugiego rodzica: Rodzic alienujący może celowo deprecjonować drugiego rodzica w oczach dziecka. Może mówić negatywnie o drugim rodzicu, krytykować go, obrażać lub podważać jego ważność w życiu dziecka. To powoduje zamieszanie i dezorientację u dziecka, które zaczyna tracić zaufanie do drugiego rodzica.

4. Kłamstwa i manipulacje: Rodzic może wprowadzać dziecko w błąd, snuć kłamstwa lub manipulować informacjami, aby stworzyć negatywny obraz drugiego rodzica. Może przedstawiać sytuacje w fałszywym świetle lub ukrywać ważne informacje, aby wzmocnić negatywne emocje dziecka wobec drugiego rodzica.

Reakcje dzieci na takie sytuacje mogą być różne i zależą od wielu czynników, takich jak wiek, osobowość, wsparcie społeczne i ogólna dynamika rodzinna. Niektóre dzieci mogą przejawiać złość, frustrację, smutek, poczucie winy lub lęk. Mogą również odczuwać dezorientację i konflikt lojalności, gdy są zmuszane do wybierania między rodzicami.

W dłuższej perspektywie, dzieci narażone na alienację rodzicielską mogą doświadczać trudności emocjonalnych, problemów zdrowotnych, trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji, a także trudności w funkcjonowaniu społecznym. Wpływ alienacji rodzicielskiej na dziecko może być trwały i może mieć negatywne konsekwencje przez wiele lat.

W Polsce, gdy pojawiają się podejrzenia dotyczące alienacji rodzicielskiej, stronie poszkodowanej zaleca się skonsultowanie się z prawnikiem specjalizującym się w sprawach rodzinnych. Procedura prawna może obejmować zgłoszenie sprawy do sądu rodzinnego, który oceni sytuację, wysłucha stron i podejmie decyzję w najlepiej pojętym interesie dziecka ( to fikcja ). Sąd może zarządzić różne środki, takie jak terapia rodzinna, nadzór nad kontaktem, edukację dla rodziców lub nawet zmianę opieki nad dzieckiem, jeśli uzna to za konieczne ( nie w Polsce ).

Wnioskiem jest to, że alienacja rodzicielska jest zjawiskiem poważnym i szkodliwym dla wszystkich zaangażowanych stron, zwłaszcza dla dzieci. Prawo w Polsce, w tym Artykuł 207 Kodeksu Karnego, ma na celu ochronę dzieci i zachęcanie do utrzymywania zdrowych więzi rodzinnych ( prawo nie działa wcale ). W przypadku podejrzenia alienacji rodzicielskiej, ważne jest, aby rodzice i instytucje odpowiedzialne za ochronę praw dziecka działały wspólnie, aby zapewnić dobro i zdrowy rozwój dziecka w kontekście pełnej relacji z obydwoma rodzicami. W praktyce wygląda to zupełnie inaczej.

 

grafika: pixabay