Szokujące! Film “Tato” z udziałem Bogusława Lindy powstał w 1995 roku, a dziś mamy już rok 2023.

Szokujące! Film “Tato” z udziałem Bogusława Lindy powstał w 1995 roku, a dziś mamy już rok 2023. Jednak wydaje się, że niewiele się zmieniło w polskich sądach, jeśli chodzi o władzę nad dziećmi od tamtych lat. To trudne do uwierzenia, że upłynęło tyle czasu, a sytuacja wciąż pozostaje niezmieniona. Sądy wciąż jawią się jako stronnicze, a co gorsza, nagradzają matki za alienację rodzicielską.

🔍 Przyjrzyjmy się tej sytuacji dokładniej.

Władza nad dzieckiem to istotna kwestia, która powinna być rozważana w sposób sprawiedliwy i z uwzględnieniem najlepszego interesu dziecka. Jednak wielu rodziców nadal boryka się z problemami w polskich sądach, zwłaszcza ojcowie, którzy często czują się pozbawieni szansy na równą walkę o prawa rodzicielskie.

👉 #Stronniczość Sądów – Istnieje powszechne przekonanie, że polskie sądy nadal wykazują stronniczość wobec ojców dzieci. Decyzje sądowe często faworyzują matki, niezależnie od indywidualnych okoliczności i umiejętności rodzicielskich ojców. To prowadzi do utrwalania stereotypu, że to matka jest naturalnym opiekunem, a ojciec ma mniej praw i ma płacić za wszystko w tym aliemanty.

👉 #Alienacja Rodzicielska – Problemem, na który nie zwraca się wystarczającej uwagi, jest alienacja rodzicielska. To sytuacja, w której jeden z rodziców (najczęściej matka) utrudnia kontakt drugiemu rodzicowi (najczęściej ojcu) z dzieckiem. Sądy powinny bardziej świadomie rozpoznawać i reagować na takie przypadki, jednak w praktyce często bagatelizują ten problem.

⚖️ #Zmiana jest potrzebna – Bez wątpienia, potrzebna jest pilna zmiana w podejściu polskich sądów do spraw związanych z władzą nad dziećmi. Warto zwrócić uwagę na modele działania stosowane w innych krajach, które stawiają na równowagę pomiędzy prawami obojga rodziców i dobrobytem dziecka.

👪 #Dobra rozwiązania – Mediacje, profesjonalne wsparcie psychologiczne dla rodziców i dzieci, a także bardziej obiektywne oceny umiejętności opiekuńczych obojga rodziców mogą stanowić część rozwiązania. Sądy powinny aktywniej promować takie podejście i wybierać rozwiązania, które sprzyjają równym szansom dla obu rodziców.

🌟 #Przyszłość dzieci – Ważne jest, abyśmy pamiętali, że władza nad dzieckiem powinna być oparta na dobru i interesie dziecka, a nie na przestarzałych stereotypach czy stronniczości. Dzieci zasługują na miłość i wsparcie obu rodziców, niezależnie od płci czy statusu rodzinnego.

🤝 #Wspólny trud – Wzajemne porozumienie i szacunek między rodzicami są kluczowe dla zapewnienia zdrowego rozwoju dziecka. Tylko poprzez współpracę i wspólny wysiłek możemy stworzyć lepsze środowisko dla naszych dzieci.

🚀 #Zmiana jest możliwa – Mamy nadzieję, że przyszłość przyniesie pozytywne zmiany w polskich sądach, które będą promować równość, sprawiedliwość i dobro dziecka. Każdy z nas może odegrać swoją rolę w tym procesie, podnosząc świadomość społeczną i domagając się sprawiedliwości dla wszystkich rodziców i dzieci. 🌈👨‍👩‍👧‍👦

Chcemy Was zaprosić do krótkiej podróży wstecz, aby zobaczyć, jak mało zmieniło się od premiery kultowego filmu “Tato” z 1995 roku. Znaleźliśmy 10-minutowy urywek filmu, który rzuci światło na aktualną sytuację w polskich sądach dotyczącą władzy nad dziećmi.

🎞️ Setki tysięcy widzów obejrzało ten film, który poruszał trudne tematy związane z walką o opiekę nad dziećmi po rozwodzie. Teraz, po prawie 30 latach od premiery, zadajemy sobie pytanie: Czy cokolwiek się zmieniło?

Przez te 10 minut filmu pokazujemy, jak wiele rzeczy pozostało bez zmian i jak wiele rodziców nadal zmaga się z trudnościami.

📺 Kliknij poniżej, aby obejrzeć  10-minutowy film i dołącz do rozmowy. Podziel się swoimi refleksjami i pomóż nam dążyć do zmiany!

#TatoFilm #BrakZmianWSądach #SprawiedliwośćDlaRodziców #WładzaNadDzieckiem #Równość #DobraDlaDzieci #SpołecznośćFilmowa