Polski Kodeks Rodzinny z 1965 roku wymaga pilnej nowelizacji!

Polski Kodeks Rodzinny z 1965 roku wymaga pilnej nowelizacji!

Polski Kodeks Rodzinny, obowiązujący od 1965 roku, to dokument prawny, który przez lata służył jako podstawa dla uregulowania spraw rodzinnych w naszym kraju. Jednak obecnie wiele osób zgadza się, że ten kodeks jest przestarzały i nie odpowiada na współczesne wyzwania. Jednym z najbardziej palących problemów, które stawia przed nami współczesność, jest pojawienie się zjawiska zwanego “alienacją rodzicielską”, która stała się plagą dla wielu rodzin.

Alienacja rodzicielska – współczesna plaga

Alienacja rodzicielska to proces, w którym jedno z rodziców, najczęściej poprzez manipulacje emocjonalne i psychologiczne, zyskuje kontrolę nad dzieckiem i ogranicza jego kontakty z drugim rodzicem. Powody, dla których to zjawisko ma miejsce, mogą być różnorodne – od osobistych animozji między rodzicami do prób odzyskania kontroli nad sytuacją po rozstaniu. Niestety, bez względu na powód, cierpi na tym przede wszystkim samo dziecko, które pozbawione jest pełnego wsparcia obojga rodziców.

Dzieci potrzebują obojga rodziców

Dzieci potrzebują kontaktu z rodzicami, aby rozwijać się w zdrowy sposób i budować swoją tożsamość. Relacje z ojcem i matką pełnią różne funkcje i wpływają na różne aspekty życia dziecka. Kontakt z oboma rodzicami pozwala na zapewnienie wsparcia emocjonalnego, zrozumienia, jak i także na rozwijanie umiejętności społecznych. Ponadto, dzieci uczą się poprzez obserwację wzorców, które prezentują im rodzice, co odgrywa kluczową rolę w ich rozwoju.

Ojciec jako “bankomat” – potrzebujemy zmiany!

Aktualnie wiele osób uważa, że polskie prawo stawia ojca dziecka w roli jedynie “bankomatu” – płacącego alimenty, ale pozbawionego realnej możliwości pełnienia aktywnej roli w życiu dziecka. To stanowisko powinno się zmienić. Należy dążyć do ustanowienia prawa, które będzie gwarantować dzieciom dostęp do obu rodziców, umożliwiając obydwu stronom aktywne uczestnictwo w życiu dziecka.

Dążmy do zmiany prawa dla dobra dzieci!

Współczesne badania psychologiczne potwierdzają, że równoczesny udział obojga rodziców w życiu dziecka ma pozytywny wpływ na jego rozwój emocjonalny i społeczny. Dlatego też powinniśmy dążyć do zmiany polskiego Kodeksu Rodzinnego, aby dzieci miały zagwarantowany dostęp do obu rodziców, jeżeli oczywiście nie ma przeciwwskazań wynikających z ich bezpieczeństwa.

Jednym z kroków w stronę zmiany prawa powinna być edukacja społeczeństwa na temat ważności pełnienia przez oboje rodziców aktywnej roli w życiu dziecka. Dodatkowo, warto przyjrzeć się dobrym praktykom z innych krajów, które skutecznie rozwiązują podobne problemy.

Nie zapominajmy, że dobro dziecka powinno być zawsze na pierwszym miejscu. Dostęp do obojga rodziców jest fundamentalnym prawem każdego dziecka, którego realizacja powinna być wspierana przez odpowiednie uregulowania prawne.