Alienacja rodzicielska to zjawisko, w którym dziecko jest oddzielane emocjonalnie od jednego z rodziców

Ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez matkę może mieć poważne negatywne konsekwencje dla rozwoju emocjonalnego i psychicznego dziecka. Każde dziecko potrzebuje bliskiej i stabilnej relacji z obydwoma rodzicami, aby czuć się bezpiecznie i kochane. Kiedy jeden z rodziców ogranicza kontakt z dzieckiem, dziecko może czuć się zranione i odrzucone, co może mieć negatywny wpływ na jego samoocenę i zaufanie do innych ludzi.

Możliwe powody ograniczenia kontaktów przez matkę mogą być związane z konfliktem z ojcem, trudnościami emocjonalnymi lub niezdolnością do radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Niezależnie od powodów, ważne jest, aby zwrócić uwagę na tę sytuację i znaleźć sposoby na zapewnienie dziecku bezpiecznej i stabilnej relacji z obydwoma rodzicami.

Można to zrobić, poprzez mediację rodzinną lub terapię, które pomogą rodzicom rozwiązać swoje konflikty i nauczyć ich, jak lepiej radzić sobie z trudnymi sytuacjami. Ponadto, ważne jest, aby dziecko miało możliwość wyrażania swoich emocji i potrzeb, a także aby było wsparciem dla niego.

W końcu, należy pamiętać, że ograniczenie kontaktów z dzieckiem przez matkę może mieć poważne negatywne konsekwencje, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej zareagować i zapewnić dziecku bezpieczną i stabilną relację z obydwoma rodzicami.