Zawiadomienie o przestępstwie alienacji rodzicielskiej

Drodzy Państwo!
Nie bądźmy obojętni wobec krzywdy dzieci, wobec ohydnego procederu alienacji rodzicielskiej, którym potajemnie i w wyrafinowany sposób niszczy się dzieciństwo niewinnych istot. Nie bądźmy obojętni wobec krzywdy rodziców – najczęściej ojców, doświadczających piekła za życia, niszczonych psychicznie przez wyrachowanych przestępców – najczęściej byłe żony, byłe partnerki, matki wspólnych dzieci. Nie bądźmy obojętni wobec krzywdy rodzeństwa alienowanych dzieci, babć i dziadków, cioć, wujków, kuzynów i dalszej rodziny wyrzuconych poza granice życia rodzinnego dzieci – ofiar alienacji rodzicielskiej. Nie akceptujmy atmosfery cichego przyzwolenia sądów rodzinnych, która umożliwia rodzicom (najczęściej matkom) na bezkarne krzywdzenie własnych dzieci. Jeśli jesteście Państwo ofiarami lub świadkami alienacji rodzicielskiej – złóżcie zawiadomienie.

KLIK TUTAJ

 

Author: Administrator