Szczyty Alienacji Rodzicielskiej pokonajmy je razem

Pod takim hasłem w dniu 31 stycznia 2021 roku o godzinie 08:00 na parkingu Śnieżka ( współrzędne GPS 50,768726, 15,734641 ) grupa ojców oraz mam z różnych rejonów Polski podejmie próbę wejścia na Śnieżkę w warunkach zimowych celem zwrócenia uwagi na problem alienacji rodzicielskiej oraz w obronie praw polskich dzieci.

Wydarzenie to ma przypomnieć społeczeństwu iż dziecko ma prawo do taty i mamy.

 


Akcja odbywać się będzie pod hasłem “Pokonajmy Szczyty Alienacji Rodzicielskiej”.
Wchodzimy na szczyt tej góry, aby przypomnieć o podstawie szczęścia, jaką jest równy i swobodny kontakt dziecka z obojgiem rodziców. Wchodzimy na szczyt tej góry, aby przypomnieć, sądom, że każdy rodzic mama i tata są niezbędni w życiu dziecka w równej części. Wchodzimy na szczyt tej góry, aby z wierzchołka krzyknąć “Kocham Cię i bardzo tęsknię”. Niech wiatr zaniesie te słowa do naszych dzieci, które są od nas alienowane.

Jest to cześć większego projektu, w którym może wziąć udział każdy kto jest przeciwny alienacji rodzicielskiej. Nasz oddolny ruch społeczny ma zamiar zdobyć Koronę Gór Polski czyli najwyższe szczyty głównych 28 pasm górskich.
Celem całego projektu zdobycia Korony Gór Polski jest propagowanie grupy Druk 63 oraz pokazanie senatorom iż mają poparcie społeczne w procedowaniu nad senackim drukiem 63 oraz działań zmierzających do poprawy roli obojga rodziców w wychowaniu dziecka. W Polsce państwie prawa dziecko nie może być zakładnikiem jednego z rodziców.

Opieka naprzemienna zasądzana przez sądy jest jedyną szansą na uratowanie szczęścia dzieci i alienowanych/wykluczanych rodziców. Ci co nie chcą być ze swoimi dziećmi niech nie będą, ale Ci co chcą mają do tego święte prawo i o to będziemy walczyć i maszerować…

Śnieżka jest wyjątkowym szczytem w Polsce. Posiada swój mikroklimat, często bywa kapryśna. Zaliczana jest jako trzeci w kolejności najwyższy szczyt Polski. Jako ciekawostkę należy podać iż jest najwyższym szczytem Czechy. Śnieżka zaliczana jest do Korony Gór Polskich , do Korony Gór Czech oraz do Korony Gór Europy.

 

 

grafika: pixabay