Typowe oznaki alienacji rodzicielskiej u dzieci

Alienacja rodzicielska to proces, w którym dziecko zostaje odseparowane emocjonalnie lub zmanipulowane w celu odsunięcia go od jednego z rodziców.

Oto typowe oznaki alienacji rodzicielskiej u dzieci:

  1. Silna lojalność wobec jednego z rodziców: Dziecko może wykazywać wyraźną preferencję wobec jednego z rodziców, często bez wyraźnego powodu. Może uważać tego rodzica za jedynego “dobrego” opiekuna i demonizować drugiego.
  2. Unikanie kontaktu z jednym z rodziców: Dziecko może unikać kontaktu fizycznego, rozmów telefonicznych lub innej formy komunikacji z jednym z rodziców, często bez uzasadnionego powodu.
  3. Wyrażanie negatywnych opinii o jednym z rodziców: Dziecko może zaczynać wyrażać negatywne opinie, krytykę lub obelgi wobec jednego z rodziców, często używając identycznych słów lub fraz, które słyszało od drugiego rodzica.
  4. Brak poczucia winy: Dziecko może wydawać się całkowicie nieświadome lub nieczułe na to, że jego zachowanie rani drugiego rodzica, lub nawet wydaje się zadowolone z roli w “winnym” rodzicu.
  5. Wzrost konfliktów i agresji: W wyniku alienacji rodzicielskiej dziecko może stawać się bardziej konfliktowe, agresywne lub oporne wobec jednego z rodziców.
  6. Niska samoocena: Dziecko może zaczynać odczuwać niską samoocenę, poczucie winy lub poczucie utraty tożsamości, ponieważ jest manipulowane, aby odrzucić jednego z rodziców.
  7. Trudności szkolne i emocjonalne: Dziecko może wykazywać obniżoną zdolność koncentracji w szkole, problemy z emocjonalną regulacją lub zwiększoną agresję w wyniku konfliktu między rodzicami.
  8. Lęk przed odrzuceniem: Dziecko może obawiać się, że zostanie odrzucone lub ukarane przez jednego z rodziców, jeśli pozostanie w kontakcie z drugim rodzicem.
  9. Trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami: Alienacja rodzicielska może wpłynąć na trudności w nawiązywaniu i utrzymywaniu zdrowych relacji z rówieśnikami, ponieważ dziecko może wykazywać lęk lub nadmierną zależność od rodzica, który go alienuje.

Warto zaznaczyć, że nie zawsze te objawy muszą być obecne we wszystkich przypadkach alienacji rodzicielskiej, a każdy przypadek może być inny. Jeśli podejrzewasz, że dziecko jest ofiarą alienacji rodzicielskiej, ważne jest, aby zwrócić się o pomoc do specjalisty, takiego jak psycholog czy terapeuta rodzinny, aby pomóc w rozwiązaniu tej trudnej sytuacji.

grafika: pixabay