Taktyka alienacji rodzicielskiej

 

Metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Indukowane są w dziecku negatywne emocje, postawy i przekonania wobec drugiego rodzica.

Taktyka alienacji rodzicielskiej

– Oczernianie
– Ograniczanie kontaktu
– Przesłuchiwanie dziecka po każdej wizycie lub kontakcie w celu uzyskania – informacji o drugim rodzicu
– Podejmowanie decyzji dotyczących dziecka bez konsultacji z drugim rodzicem
– Alienator wymaga, aby dziecko wybrało stronę w sporze o opiekę nad dzieckiem
– Zachęcanie dziecka do niezdrowej zależności od niego
– Nieuzasadnione ingerowanie w czas, które dziecko spędza z docelowym rodzicem
– Zakłócanie komunikacji telefonicznej i Skype
– Zakłócanie komunikacji symbolicznej (zdjęcia itp.)
– Wycofanie miłości
– Anulowanie planów drugiego rodzica z dzieckiem i aranżowanie czegoś lepszego
– Informowanie dziecka, że drugi rodzic jest niebezpieczny
– Mówienie dziecku, że drugi rodzic go nie kocha
– Alienator emocjonalnie powierza dziecku swoje dorosłe uczucia wobec drugiego rodzica
– Zmuszanie dziecka do odrzucenia drugiego rodzica
– Poproszenie dziecka o szpiegowanie drugiego rodzica
– Proszenie dziecka o zachowanie tajemnic przed drugim rodzicem
– Odwoływanie się do drugiego rodzica po imieniu
– Odnosząc się do przybranego rodzica, jako „mama” lub „tata” i zachęcając dziecko do zrobienia tego samego
– Ukrywanie informacji medycznych, akademickich i innych ważnych informacji przed drugim rodzicem
– Zmiana imienia dziecka w celu usunięcia powiązania z drugim rodzicem
– Kultywowanie zależności / podważanie autorytetu drugiego rodzica
– Wykorzystuje szkołę i instytucje, aby ułatwić kampanię oczerniania i do zbierania fałszywych zarzutów nadużycia wobec drugiego rodzica
– Alienator odsuwa się daleko z dziećmi od drugiego rodzica
– Alienator twierdzi, że zachęca dziecko do odwiedzenia drugiego rodzica, kiedy głęboko zwierza się dziecku o swoich odczuciach na temat drugiego rodzica
– Zachęcanie dziecka do buntu wobec drugiego rodzica
– Alienator przywiązuje się emocjonalnie do dziecka przy przekazaniu
– Alienator wysyła SMS-a do dziecka z pytaniem, czy jest bezpieczne w domu drugiego rodzica
– Alienator mówi dziecku, że drugi rodzic chce je tylko dla pieniędzy
– Alienator informuje dziecko, gdy drugi rodzic kupuje im prezent, że próbują tylko kupić swoją miłość.

Autorzy: Amy JL Baker & S Richard Sauber