Posted in Akcje rodziców

Ojciec walczący o kontakty z Synem i podróż z Rzeszowa do Gdyni

Chce zwrócić uwagę na mężczyzn, którzy po rozstaniu z partnerkami walczą o kontakty z dziećmi. – To olbrzymi problem – podkreśla. – Widzę, jak wiele…

Czytaj dalej... Ojciec walczący o kontakty z Synem i podróż z Rzeszowa do Gdyni
Posted in Język dziecka alienowanego

Alienacja Rodzicielska – zaszyfrowane komunikaty

Słowa wypowiadane przez alienowane dzieci mają podwójne znaczenie. Pierwsze – to słyszalne – składane w bezradności i nieumiejętności poradzenia sobie z sytuacją. Drugie – te…

Czytaj dalej... Alienacja Rodzicielska – zaszyfrowane komunikaty
Posted in Syndrom Dziecka alienowanego

Syndrom Dziecka Alienowanego

Syndrom PAS Syndrom PAS (ang. Parental Alienation Syndrome) albo inaczej zespół alienacji rodzicielskiej został zidentyfikowany przez amerykańskiego psychiatrę sądowego dra Richarda Gardnera. Syndrom PAS uwypukla…

Czytaj dalej... Syndrom Dziecka Alienowanego
Posted in Taktyki alienatorek / ów

Taktyka alienacji rodzicielskiej

  Metody alienacji rodzicielskiej to manipulowanie strachem i lękami dziecka, szantaż emocjonalny, utrudnianie kontaktów oraz inne negatywne działania. Indukowane są w dziecku negatywne emocje, postawy…

Czytaj dalej... Taktyka alienacji rodzicielskiej
Posted in Taktyki alienatorek / ów

Dziecko krzywdzone fizycznie

Krzywdzenie dzieci występuje w każdym kraju i dotyczy wszystkich grup społecznych i kulturowych. O skali i ważności tego problemu świadczy fakt, że Światowa Organizacja Zdrowia…

Czytaj dalej... Dziecko krzywdzone fizycznie